Técsői diákok támogatása

2011 óta néhány segíteni kész nyugdíjas adománya segítségével egy kárpátaljai rászoruló diák éves teljes kollégiumi és taníttatási díját fizettük ki. Az összeget a rendszeresen Técsőre járó Transcar segélyező alapítvány munkatársa juttatta el személyesen az adományozottnak.

A Técsői Magyar Gimnázium az utolsó magyar középiskolai intézmény kelet felé. Az ott tanuló diákok a környék magyar falvaiból, kisvárosaiból származnak. Nélkülözhetetlen szórványmisszós központ. Az iskola vezetői választják ki a kedvezményezett diákot – ők ismerik őket – és ők is ellenőrzik az összeg felhasználását: kollégiumi díj, étkezési díj, utazás, könyvek. Szeretnénk minél több diákot segíteni. Alapítványunk a Técsői diákok megsegítése céljára szeretettel várja az adományozókat.

A Civitas fortissima, vagyis Balassagyarmat város Balassi Bálint Gimnáziumának ma már nyugdíjas öregdiákjai (dr. Ibrányi Endre, dr. Leczki Lajos, és Nagy Lászó) egy kárpátaljai szegénysorsú, tehetséges és szorgalmas diák kétéves kollégiumi elhelyezését támogatják évi 150 ezer Ft-tal.   Az első év befizetése és átutalása a Técsői Gimnázium részére megtörtént, a második 150 ezer Ft befizetése folyamatban van. E mellett 5 kerékpárt és 2 doboz könyvet juttattak ki a Jókay Alapítvány segítségével.  Reméljük, mások is csatlakoznak, az elszakított területek közül talán Kárpátalján van a legnagyobb szegénység.

A londoni Endres Memorial Fund (Endresz Alapítvány) bőkezű támogatása

Egy londoni atyánkfiának köszönhetően, decemberben érkezett hozzánk 2.000 angol font (kb. 670.000 forint) az Endres Foundationtől. Az összeget a pápai diákok számára létrehozott alaphoz hasonlóan, a kárpátaljai Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceum számára fektetjük be, hogy évente a többi adakozótól érkezett összegekkel együtt az iskolában tanuló szegény diákok számára küldjük tovább. 2012 márciusban 93.000 forintot utaltunk át.

Kövér László, az Országgyűlés elnökének adománya

A Técsői Magyar Tannyelvű Líceum 5 tanulójának támogatására Kövér László házelnök úr 500.000 forintos adományát 2016 novemberében Nt. Bereczky Zoltán, Alapítványunk elnöke, többedmagával személyesen adta át az iskola igazgatójának. Alapítványunk rendszeres támogatóinak és kamatbevételünknek köszönhetően, egy további 100.000 forintot a Líceum igen alulfizetett 5 tanárának adtuk. Ott van a legnagyobb szűkség Kárpátalján.