Pápai kollégiumi ösztöndíjak

A Jókay Alapítvány születése erősen kapcsolódik az alapítók Édesapjának halálához 1993-ban,
ahhoz a Jókay-Ihász Lajoshoz, aki 1942-ben végzett a Református Kollégiumban, folytatva egy több
száz éves kapcsolatot a Jókay család és a Kollégium között. Ez a „nemzedékről nemzedékre” való
elkötelezettség vezetett oda, hogy 1993-ban a Jókay család még Amerikában született tagjai, Károly,
Kinga és Jutka, édesapjuk emlékére létrehoztak egy alapítványt örökségük egy részéből, hogy a
Kollégiumban tanuló, tehetséges, esetleg hátrányos helyzetű fiatalokat támogassa.


Az 1994-es tanév óta, 30 tanéven keresztül, több mint 70 fiatalt támogatott az Alapítvány,
melyet 2003-ban áthoztak Magyarországra, s mint hazai közhasznú szervezet működik tovább. A volt
Jókay ösztöndíjasok között találhatunk jogászt, orvost, közgazdászt, régészt, teológust, lelkészt,
vállalkozót, külpolitikai szakértőt, egyetemi oktatót, botanikust, fizikust, köztisztviselőt s egy sor
egyéb egyetemi végzettséggel járó szakma képviselőjét. Az öregdiákok közül ketten veszik ki részüket
az Alapítvány kuratóriumában, Osváth László (1997) közel 20 évig volt titkár, most kurátor, utódja
titkárként Persaits Gergő (1999). Jókay-Ihász Lajos három gyerekéből már ketten több évtizede
hazaköltöztek Magyarországra, így az Alapítvány más forrásból támogat Kalotaszegen református
gyülekezeteket, illetve több mint egy évtizede szervez segélyeket Kárpátaljára, kiemelten a técsői
református líceum számára.


Ahhoz, hogy valóban „nemzedékről, nemzedékre” folytathassa a Pápai Református Kollégium
diákjai támogatását, az Alapítvány nagy örömére kap adományt, támogatást az öregdiákoktól. Az évi
4 ösztöndíjasból az egyiket az alumni adományaiból segítik, a többit kamatból, alapítói
hozzájárulásból, egyéb adományokból és a személyjövedelem adó 1%-ából. A Református Kollégium
művész oktatását is több formában segítik, felszereléssel, könyvvel s egyéb szervezési
közreműködéssel.


Az alapító Jókay Károly, s az egész kuratóriumnak célja, hogy a következő évtizedben a
Református Kollégium támogatása önfenntartóvá váljon alumni adakozásból, kamatból és egyéb
adományokból.


2023 őszén a Kollégium vezetősége meghívására egy ünnepséget tartunk a Kollégiumi Napok
keretében, ahol az öregdiákok bemutatkozhatnak, s együtt hálát adhatunk Istenünknek, hogy „akinek
több adatott” tovább is tudja adni a rászorulóknak. S.D.G.

Ösztöndíjasaink teljes listája