A név eredete

A névben lévő „y” és „i”

„A nagy költő 1848ik évi márczius 15-én örökre lemondott a nevében szereplő egyetlen y betű használatáról. A kipödrött bajuszu nemes, nemzetes és vitézlő y betű helyett a békés i betüt öltötte magára és könyveire és örököseire. Jókay helyett Jókai lett… De ez a lemondás a nagy költő őseire ki nem terjed, ki sem terjedhetett… mint a régi Jókayak is kivétel nélkül e nevet használták.”

Eötvös Károly, „A Jókay Nemzetség” c. könyvéből (Budapest: Révai Testvérek, 1906.), 1. oldal.

Ezért írjuk mi is, Jókai Mór bátyjának Károlynak, leszármazottjai y-nal nevünket.

További családtörténet, családfa, fotók, Domján János munkája alapján.