Falunap Magyarvistán 2012

IX. magyarvistai falunap (2012. július 29.)

Alapítványunk idén is részt vett a kalotaszegi Magyarvistán rendezett IX. falunapon.


A romániai elnök sorsát illető országos népszavazás sajnos egybe esett a falunappal, ezért úgy a hírverés, mint az aktív részvétel is visszafogottabb volt a szokásosnál. Azonban Felházi Zoltán lelkipásztor prédikációja annál felemelőbb, a néptánc és zene bemutatók még színvonalasabbak.


Felemelt fővel hallgattuk Arany, A wales-i bárdok c. versét Jancsó Miklós kolozsvári színművész előadásában.
Jókay Károly az Alapítvány támogatói nevében átadott 200.000 forintot a Kalotavár számára, s tolmácsolta a KÉRME (Keresztény Értékmegőrző Egyesület) üdvözletét, szeretetteljes üzenetét.


"Tisztelt ünneplő gyülekezet, atyámfiai, Kedves Vistaiak, barátaim!


Petőfi szavaival élve, egész úton idefelé azon gondolkodám, hogyan, miként szóljak Önökhöz!"

"Egyszerűen szólva, egy nagyvárosi, de mégis csak néhány százfős közösség üdvözletét, támogatását, és szeretetét igyekszem tolmácsolni. A Keresztény Értékmegőrző Egyesület, valamint Alapítványunk segítői, támogatói, mindennapi emberek. Sokan nyugdíjasok. Azonban nekik is szívügyük Magyarvista -- s bár szerényen, de már 2005 óta támogatják kisebb-nagyobb összegekkel a Kalotavárat."

"Márai Sándor is leírta, a Vistaiak büszkék, méltóságteljesek. Az ének, tánc, kőfaragás, kézimunka, szorgalom -- bárhol megállják helyüket, méltóan büszkék lehetnek kincseikre. Az ilyesmi Istentől kapott ajándék és egyben küldetés."

"A mai gyökértelen világban a hagyomány, az önbizalom, az egészséges büszkeség, valamint a szülőföld szeretette zálogai a túlélésnek és sikereknek."

"Áldja és óvja meg Önöket a jó Isten!"