Karácsonyi hírlevél 2021

Köszönjük az 1%-ot!
2021-09-21
Jókay Károly tiszteletbeli REFI-s
2022-01-06

Kedves Barátunk és Adományozónk!

Ismét nehéz éven vagyunk túl, de támogatóinknak hála mi idén is jó hírekkel tudunk szolgálni a közelgő karácsony és újév táján.

Pápai Református Kollégium

A Pápai Református Kollégiumban 4 új ösztöndíjast támogattunk a 2021-22-es tanévben. Az előző évhez hasonlóan idén is sikerült 800.000 forint támogatást gyűjteni, fejenként 200.000 Ft összeget adhattunk idei ösztöndíjasainknak: Balázs Samunak, Molnár Zille Lillának, Vásárhelyi Piroska Rékának és Kató Evelinnek. Ezúton is gratulálunk a 2021-ben érettségizett Jókay ösztöndíjasoknak: Móricz Emőke Margit, Lindner Ádám, Buday Levente, Márkus Mihály Pál.

Visszaemlékezés a REFI-ről

Jókay-Ihász Lajos, alapítványunk névadója 1990 körül írt egy visszaemlékezést a REFI-ről. Ebben ecseteli a kollégium történelmi szerepét a Dunántúl reformátussága megvédésében, fejlődésében. A szövegkörnyezet azt sugallja, hogy még nem kapta vissza az egyház a REFI-t, de az emigráció ezt igen támogatná. Egyértelmű, hogy amit 1994, illetve 2003 óta teszünk a REFI támogatása érdekében, megfelel a levélben megírottaknak, valamint, az 1930-as években is voltak támogatói, alapítványai, birtokai az iskolának.

A Református Kollégium története sok ízben szerepel az írásban, ezért felhasználásra ajánlottuk azt a Kollégium történetének megismeréséhez.

Váli Mari naplója hazatért

A háború után Pápán, majd Amerikában őrizte először özvegy dr. Jókay-Ihász Miklósné Szoboszlay-Papp Erzsébet, majd alapítónk nagybátyja Jókay Sándor, végül 2021-ben Jókay Jutkához került Váli Mari naplójának „eredeti másolata.”

Állítólag a kéziratot lemásolta Jókay Jolán (később Hegedűs Sándorné), Jókay Károly lánya. Ez látszik is, a kézírás nem azonos a fénymásolt anyaggal.

Most 65 évvel azután, hogy 1956-ban hivatalosan kivándorolt Pápáról, újra Magyarországra került a napló. Ezt a kéziratot 2021. június 19-én, a REFI évzáró Istentisztelet után Jókay Károly átadta a Levéltárnak.

Hazatért. Pápán a helye!

Sárvásári Református Gyülekezet

2021-ben nem áll módunkban eljuttatni a támogatást a sárvásári református gyülekezetnek, de szépen gyűlik az adomány erre a célra is. Bízunk benne, hogy 2022 év elején hozzájuk is el tudunk majd juttatni egy nagyobb összeget.

Técső segélyszállítmányok

Idén végre sikerült újra segélyszállítmányt vinni Técsőre, ahol kb. kétezer magyar él. A Katolikus Karitász napi 70 ebédet oszt a rászorulóknak, őket támogatják más magyar civil szervezetek adomány ruhákkal, amit értékesítenek és a bevételből finanszírozzák az ételosztást. A Jókay Alapítvány ezt az összeget toldotta meg egy bőkezű adakozónak hála még 600.000 Ft-tal, és az év végén várhatóan még egy további pénzösszeget tudunk nekik eljuttatni.

Működési pályázat és 1%-os adomány

Alapítványunk újabb működési pályázatot nyújtott be a Bethlen Gábor Alapkezelőhöz, így reményeink szerint újabb összeg érkezik, ami hozzájárul a Jókay Alapítvány 2022-es adminisztrációs költségeihez. A 2021-es pályázatunk is eredményes volt, 93.700 Ft működési támogatást kaptunk.

Adományozóink adójuk 1%-ának felajánlásával 160.000 Ft-tal járultak hozzá három örökös célunkhoz. Köszönet érte.

Az idei év nehézségei ellenére bizakodunk, hogy 2022-ben tovább folytathatjuk támogató munkánkat.

2022-ben továbbra is ezekre célokra gyűjtünk:

  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;

Eddigi adományaikat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott karácsonyi ünnepeket, erőt, egészséget az újévben!

Budapest, 2021. december 14.

Tisztelettel,

Jókay Károly

Alapító