Beszámoló a sárvásári gyülekezet 2020-as adományáról

Karácsonyi hírlevél 2020
2020-12-14
Bevételek és kiadások 2020
2021-03-17

Kedves Támogatóink!

Vincze M István ref. lp. esperes, a sárvásári gyülekezet nevében számolt be a 2020-as támogatások elszámolásáról. Az ő leveléből idézünk:


Igen tisztelt Jókay Alapítvány, kedves honfitársaim, tisztelt hölgyeim és uraim!

Kérem engedjék meg, hogy Isten, egyházam és magyar nemzetem iránti felelősséggel tegyem meg elszámolási nyilatkozatomat a 2020. évről ismertetve azon eredményeket, melyek az Önök nagylelkű adományának köszönhetően, közösségünkben, úgy lelkiekben mint testiekben gyarapodást hoztak.

BEVÉTELEK:

    1. 2019-es pénztármaradvány 2019. 12. 20-án 60.500,00 Ft –
      (Megj. A 2018-as elszámolás a fenti dátumon történt meg)

    2. 2020. június 20-án a „Jókay Alapítvány”-tól céladományként kapott, a sárvásári gyerekek tanulását és tanítását támogató pénzösszeg: 400.000,00 Ft. /Megj. ezen összeget forintban, banki átutalással, elismervény ellenében vettük át/

    3. 2020. december 8-án a „Jókay Alapítvány”-tól céladományként kapott, a sárvásári gyerekek tanulását és tanítását támogató pénzösszeg: 200.000,00 Ft. /Megj. ezen összeget forintban, banki átutalással, elismervény ellenében vettük át./
  1. Elszámolandó összeg: 660.500,00 Ft

KIADÁSOK:

1. A gyerekek karácsonyi csomagjának a részköltsége (45 gyerek csomag, csomagonként 500,00 Ft)  Kiadási tétel: 22.500,00 Ft

2. A Batiz Ágnes Református Gyülekezeti Központ téli fűtési költségeinek részfedezése. ( 8 m/3 tűzifa). /Megj. A járványhelyzet miatt a gyerekek és ifjak egyetlen találkozási lehetősége az egészségügyi szabályokat betartva ez a központ maradt, melynek nagy terméből, a jó minőségű internet hozzáférésnek köszönhetően az online oktatás történik. A főiskolás diákjaink is a nagy termet használják az online tanulásra és vizsgázásra. Hétvégenként az egyik és egyetlen szórakozás a gyerekek és ifjak számára az itt megrendezett pingpong bajnokságok. Ezért a nagy teremnek a fűtése állandóan szükségeltetik. Kiadási tétel: 90 000,00 Ft

3. 2020 augusztusában két alkalommal 5-5 gyerek egy napos jutalom kiránduláson vett részt Nagyváradon. A gyerekek kirándulási részköltsége gyerekenként 1.500 Ft,00 Ft. Kiadási tétel: 15.000,00 Ft.

4. A Kőrösfői Helyi Tanáccsal együtt sikerült az optikai internet kábelt bevezetni a Batiz Ágnes Gyülekezeti Központba és wireless módszer segítségével annak minden termébe. Tekintettel, hogy a központ a Sárvásári Református Egyházközség tulajdona, így ennek a munkálatnak a reánk eső önrész költsége 150.000,00 Ft. A Tanáccsal való megállapodás értelmében az internet szolgáltatás bérét teljes mértékben a Kőrösfői Helyi Tanács fizeti. Kiadási tétel: 150.000,00 Ft

5. Szaniszló Tünde tanítónőnek (ki a Sárvásári I-IV. oszt. iskola tanítója immár több mint húsz éve), 2020-as évi fizetéskiegészítése 100.000,00 Ft. /Megj. 2020-ban többször is késtek és akadoztak a fizetések átutalása. Kiadási tétel: 100.000,00 Ft

6. A Batiz Ágnes Gyülekezeti Központ nagy termének, külső, fő bejárati ajtójának a kicserélése egy biztonságos hőszigetelt ajtóra. Kiadási tétel: 72.000,00 Ft

ÖSSZKIADÁS

2020. december 31-án: 449.500,00 Ft.

PÉNZMARADVÁNY

2020. 12. 31-én: 211.000,00 Ft. (ebből 2018-ból 60.000 Ft) – Tartalék alap egy új fás tüzelésű hőközpont megvásárlása érdekében

Megjegyzés: A forint – ron/lej/ átváltása mindig az aznapi árfolyamon történt.

Tisztelettel kérem jelen elszámolási nyilatkozatomat elfogadni.

Református egyházamat és magyar nemzetemet szolgálva

tisztelettel

Vincze M István ref. lp. esperes

– Soli Deo Gloria