Nyári hírlevél 2020

2020-21-es tanév Jókay ösztöndíjasai
2020-05-28
Jó hírek Magyarvistáról
2020-07-27

Kedves Barátunk és Adományozónk!

A nyár elején egy rövid összefoglalóval jelentkezünk Alapítványunk működéséről.

Közhasznúsági jelentés

Elkészült a 2019-es év közhasznú jelentése, beszámolója, melyet itt olvashatnak: A kapott és kifizetett támogatások összegzését az alábbi táblázat mutatja:

  • 2019-ben minden célunkat támogatni tudtuk, összesen több mint 1.3 millió forint értékben. 
  • Közel 1.5 millió forint adomány érkezett, 183.000 Ft-ot kaptunk az SZJA 1%-os felajánlásokból, valamint sikeresen pályáztunk a Bethlen Gábor Alapnál működési költségekre. 
  • A Ráday utcai kollégiumban lakó egyik volt ösztöndíjasunk gyorssegélyezésére 200.000 forintot fordítottunk.
  • A 2020-21-es tanévre egy harmaddal, vagyis 800.000 Ft-ra emeltük a Pápai Református Kollégium 4 hallgatójának szánt segítséget. A negyedik Refist teljes mértékben az alumni közösség támogatta.

2020-21-es tanév Jókay ösztöndíjasai

A Pápai Református Gimnázium jelölése alapján örömmel támogatunk három régi és egy új ösztöndíjast.

A 2020-21-es tanév ösztöndíjasai: Móricz Emőke Margit, Márkus Mihály Pál, Budai Levente és Lindner Ádám.

A következő tanévre 800.000 forintot utalunk át, így fejenként 200.000 forint támogatás jut.  Az öregdiákok, az 1%, és számos visszatérő adakozónak köszönhetően emelhettünk idén az ösztöndíjak összegén. Köszönet a támogatóknak!

„Azért, mert Jókaynak hívnak”

Jókay Károlyról 2020. február 26-án jelent meg egy nagyinterjú a parokia.hu oldalán, melyben mesélt családjáról, személyes útjáról és a szemléletformálás fontosságáról.

„Vannak pillanatok, amikor ki kell állni magunkért, és vállalni múltunk örökségét. Mindig is természetes volt a családom számára, hogy támogassa a rászorultakat, nemcsak apai, de anyai ágon is. Ezt nem kellett külön elmagyarázni nekünk, ebben nőttünk fel. A Jókay név is erre kötelez”

Teljes cikk itt olvasható.

Beszámoló a sárvásári adományról

Vincze M István ref. lp. esperes, a sárvásári gyülekezet nevében számolt be a 2019-es támogatások elszámolásáról. Köszönetet mondott a Jókay Alapítvány 250.000 Ft-os adományáért, amit a sárvásári gyerekek tanulására fordítottak. Szavai szerint az Önök nagylelkű adományának köszönhetően, közösségünkben, úgy lelkiekben mint testiekben gyarapodást hoztak.”

A Károli Gáspár Református Egyetem Egyház és Társadalom Kutatóintézetén belül működő Reformáció Öröksége Műhely harmincperces ismeretterjesztő filmet készített a trianoni békeszerződés századik évfordulójára.

Reformátusok és Trianon című munka jelentősége, hogy eddig még nem született a kárpát-medencei reformátusság szétszakításáról szóló áttekintő film. Az alkotásban a téma legjobb magyarországi és határontúli szakértői szólalnak meg, a befogadást infografikák, korabeli filmhíradók, levelek, újságok és fényképek is segítik. A film készítői a határontúli egyházi levéltárakból az 1918 és 1923 közötti korszakra vonatkozó, a nagyközönség által még ismeretlen dokumentumokat is előástak.
A film forgatókönyvíró-rendezője Ablonczy Bálint, narrátor Rátóti Zoltán.

2020-ban továbbra is ezekre célokra gyűjtünk:

  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;
  • Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (ezen belül: Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).

Eddigi adományaikat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott nyári pihenést, erőt, egészséget!
 
Budapest, 2020. június 16.

Tisztelettel,

Jókay Károly, alapító