Beszámoló a sárvásári adományról

Karácsonyi hírlevél 2019
2019-12-16
„Azért, mert Jókaynak hívnak”
2020-02-26

Kedves Támogatóink!

Vincze M István ref. lp. esperes, a sárvásári gyülekezet nevében számolt be a 2019-es támogatások elszámolásáról. Az ő leveléből idézünk:


Igen tisztelt Jókay Alapítvány, kedves honfitársaim, tisztelt hölgyeim és uraim!

Kérem engedjék meg, hogy Isten, egyházam és magyar nemzetem iránti felelősséggel tegyem meg elszámolási nyilatkozatomat a 2019. évről ismertetve azon eredményeket, melyek az Önök nagylelkű adományának köszönhetően, közösségünkben, úgy lelkiekben mint testiekben gyarapodást hoztak.

BEVÉTELEK:

    1. 2018-as pénztármaradvány 2018. 12. 08-án 16.500,00 Ft –
      (Megj. A 2018-as elszámolás a fenti dátumon történt meg)

    2. 2019. június 21-én a „Jókai Alapítvány”-tól céladományként kapott, a sárvásári gyerekek tanulását és tanítását támogató pénzösszeg: 250.000,00 Ft. /Megj. Ezen összeget tisztelt Batiz Zoltán úrtól elismervény ellenében vettük át/

  1. Elszámolandó összeg: 266.500,00 Ft

KIADÁSOK:

1. A 2018-2019-es tanévzárás alkalmával az iskolában tanuló gyerekek jutalomkönyv támogatása. Kiadási tétel: 10.000,00 Ft

2. A sárvásári I-IV o. iskola téli fűtési költségeinek részfedezése. ( 5 m/3 tűzifa). Kiadási tétel: 50 000,00 Ft

3. Szeptember 13-15. között gyülekezeti kirándulást szerveztünk Egerben és környékén. Ezen a kiránduláson 10 az iskolánkban és óvodánkban tanuló gyerek is részt vett. A gyerekek kirándulási részköltségét támogattuk, gyerekenként 5 000 Ft-tal. Kiadási tétel: 50 000 Ft.

4. Megpályáztuk a Kolozs Megyei Tanács által kiirt beruházási pályázatot az egyházi ingatlanok renoválása című projekt keretében az iskola és óvoda teljes tetőszerkezetének felújítása tárgyában. (Megj. A Batiz Ágnes Református Gyülekezeti Központ teljes tetőszerkezete úgy mint a gyülekezeti terem, (kultúrotthon), tanító lakás, mellékhelységek, raktárak 2016-ban Eu-s pályázat révén megújult). Pályázatunk Isten akaratából nyertes lett, így a szükséges önrész részköltségét támogattuk.

Kiadási tétel: 150.000 Ft.

C. Összkiadás 2019. december 20-án: 260.000 Ft.

D. Pénztármaradvány 2019. 12. 20-án: 500 Ft.

2018-ból 60.000 Ft – Tartalék alap egy új fás tüzelésű hőközpont megvásárlása érdekében

Összesen: 60.500,00 Ft

Megjegyzés: A forint – ron/lej/ átváltása mindig az aznapi árfolyamon történt.

Tisztelettel kérem jelen elszámolási nyilatkozatomat elfogadni.

Református egyházamat és magyar nemzetemet szolgálva

tisztelettel

Vincze M István ref. lp. esperes

– Soli Deo Gloria