Nyári hírlevél 2019

Új kuratóriumi tagok
2019-06-14
Tanévnyitó a REFI-ben
2019-09-06

2019-es nyári levél

Kedves Barátunk és Adományozónk!

A nyár elején egy rövid összefoglalóval jelentkezünk Alapítványunk működéséről.

Közhasznúsági jelentés

Elkészült a 2018-as év közhasznú jelentése, beszámolója, melyet itt olvashatnak

A kapott és kifizetett támogatások összegzését az alábbi táblázat mutatja:

A fenti sarokszámokat a PK342-es űrlap támasztja alá.  A kifizetett támogatások, valamint a maradvány, korábbi évek maradvány összegeit, 1%-ból származó összegeket, valamint kamatbevételt is tartalmaznak.

Az év végi számok ugyan negatív működést mutatnak, de ez mindössze adminisztráció miatt alakul így, a folyamatosan érkező adományok biztosítják a stabil működést és a támogatások folyamatos kifizetését.

Pápai REFI 2019-20-as ösztöndíjasai

Szeretettel gratulálunk Márkus Mihály Pálnak, Buday Levente Györknek, Böröczky Annának és Lindner Ádámnak, a következő tanév Jókay ösztöndíjasainak. A következő tanévben 600.000 Ft-tal tudjuk őket támogatni, ők pedig szorgalmukkal meg is hálálják a támogatást, hiszen Márkus Mihály és Buday Levente már másodszor lesz ösztöndíjas.

Egyben sok sikert kívánunk az érettségiző Milus Lillának éa Schlecht Bencének!

Adakozóinknak hála, már közel 60 ösztöndíjasunk van 1994 óta.

A képen balról jobbra: Márkus Mihály Pál, Buday Levente Györk, Jókay Károly, Böröczky Anna, Lindner Ádám Krisztián

Jókay Alumni találkozó

2019. február 6-án 15 Refis, Jókay alumni és jelenlegi gimnazista, Mayerné Pátkai Tünde igazgató-helyettes kíséretében találkoztak Budapesten.  A közel hatvan Jókay ösztöndíjas majdnem negyede jelen volt, szinte 4 diákgeneráció ismerkedett. 

Alkalom volt arra is, hogy Tarcsa Gusztáv (Refi, 2018), első éves teológus, Ráday Kollégista számára az alapítvány, az alumni és a Kérme Egyesület (www.kerme.hu) nevében gyűjtött összeget átadjuk, hogy a tűzkárát enyhíteni tudja.

Váli Mari – Hathalmi Emlékek című könyvének bemutatója

A könyv Pápa Város Önkormányzatának és a Jókay Család Alapítványának támogatásával jelent meg, a  Jókai-emlékév keretében. A kiadványt a Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményeinek Könyvtárában mutatták be a szép számú érdeklődőknek 2019. január 28-án.

Váli Mari 1904 és 1910 között írta meg hét kötetre osztott, 1800 oldalra terjedő visszaemlékezéseit, melyek középpontjába nagybátyját, Jókai Mórt állította. A könyvben olvashatunk többek közt az 1896-os millenniumi ünnepségekről, az egyházpolitikai küzdelmekről, a polgári házasság bevezetéséről, Pápáról, Hathalomról és természetesen a családról. A kötetet Németh Tibor válogatta, szerkesztette, látta el jegyzetekkel és a Líra könyvesboltokban vásárolható meg.

Sárvásári Református Gyülekezet

Idén is lehetőségünk nyílt a sárvásári református gyülekezet támogatására. Ebben az évben 250.000 Ft támogatást tudtunk eljuttatni a nyári gyerekfoglalkozások támogatására. Hálás szívvel gondolunk azokra a bőkezű adakozókra, akiknek köszönhetően évek óta rendelkezésre áll ez az összeg.

Técsői Református Líceum 

A técsői református líceum tantestületének támogatására 50.000 Ft-ot gyűjtöttünk az év folyamán, és több ízben összesen 605.775 forint jutott el hozzájuk.

Működési pályázat

Alapítványunk sikerrel indult a Nemzeti Együttműködési Alap – Új nemzedékek jövőéért kollégium működési célú pályázatán, így a Jókay Alapítvány adminisztrációs költségeire 500.000 Ft támogatást nyertünk el, melyet a 2019-es év folyamán kapunk meg.

Új kuratórium

Nagy örömünkre szolgál, hogy Alapítványunk kuratóriuma 2019. március 12-én héttagúra bővült. Az alapítvány elnöke továbbra is Bereczky Zoltán, a régi tagok – Jókay Károly, Jókay Kinga, Dr. Osváth László és Zsindely Zsolt -mellé újként csatlakozott Jókay Eszter és Dr. Persaits Gergő. Hálás szívvel köszönjük meg, hogy a jövőben közösen dolgozhatunk a már korábban megfogalmazott alap célkitűzésünkön:

A Jókay Alapítvány a magyar nemzet lelki, szellemi és anyagi gyarapodásának előmozdítása és segítése érdekében munkálkodik. Ennek megfelelően feladatának tekinti a magyar kultúra ápolását és a rászorulók támogatását határainkon innen és túl.

Dr Persaits Gergő, Jókay Károly, Jókay Kinga, Zsindely Zsolt, Dr. Osváth László és Bereczky Zoltán

2019-ben továbbra is ezekre célokra gyűjtünk:

  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;
  • Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (ezen belül: Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).

Eddigi adományaikat megköszönve kívánok a Kuratórium nevében áldott nyári pihenést, erőt, egészséget!

Budapest, 2019. június 25.

Tisztelettel,

Jókay Károly

Alapító