Reformációs emlékmű avatás Bakonytamásiban

Exrefis találkozó szeptember 2-án Pápán
2017-07-05
Köszönet az 1%-ért!
2017-10-02

A Reformáció emlékünnepéhez kapcsolódóan Bakonytamási Önkormányzata reformációs emlékművet és új sírkert kaput avatott 2017. szeptember 9-én.

A Jókay Alapítvány nagy örömmel támogatta az Önkormányzat törekvéseit, hogy a falu értékeinek felkutatásáért, őrzéséért, bemutatásáért dolgoznak, így tisztelegve az ősök és a nagyjaink felé, példaként a jövőnek.

A bakonytamásiak úgy gondolták, hogy Ihász Lajos földbirtokos, evangélikus egyházkerületi felügyelő három évtizedes munkálkodása érdemes arra, hogy a reformáció emlékéve kapcsán külön is megemlékezzenek róla. Sokáig kérdéses volt ennek a mikéntje. Síremlékének állapota kielégítő, felújításra nem szorul, hiszen halálának 100. évfordulója alkalmából, 2008-ban a leszármazottak által életre hívott Jókay Alapítvány felújíttatta. 2012-ben megjelent az életét bemutató monográfia is. Végül az interneten böngészve találtak rá a megoldásra. Tudniillik az evangélikus egyház az emlékév kapcsán túrautakat jelölt ki, melyek közül az egyik éppen a sírkert előtti közúton vezet Bakonytamásiból Nagydémen át a Lovászpatonai középkori templomhoz. Tehát kézenfekvőnek találták, hogy Ihász Lajos nyughelyét bekapcsolják az út állomásai közé. A Reformáció Emlékbizottság anyagi támogatásával sikerült a közút mellé kihelyezni az útbaigazító táblát, illetve a temető rövid történetét és az itt nyugvók életrajzát bemutató tájékoztató táblát. A korábbi vaskapu helyébe az önkormányzat jóvoltából egy méltóságteljesebb látványt nyújtó fakapu kerülhetett, s a közeljövőben még egy pihenőpaddal is gazdagodni fog a sírkert. A síremlékről eddig hiányzó Luther-rózsát Nagy István parlamenti államtitkár felajánlásából pótolták.

Először 1869-ben temettek ide, méghozzá Ihász Lajos nagyanyját. Ihász maga is ide kívánkozott, bár élete utolsó fél évtizedét már újra a másik birtokon, Lőrintén élte. Végrendeletében meghagyta, hogy sírja fölé „halotti csarnok” épüljön. A tornyos kis temetőkápolna 1910-ben el is készült. Sajnos hosszú „élet” nem adatott neki, mert a II. világháború harcaiban olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a leszármazottak már nem látták értelmét visszaépíteni. A sírkert és a sírbolt nagy elhagyatottságban vészelte át a szocializmus évtizedeit. Szemtanúk beszámolója szerint a sírköveket ledöntötték, a kriptát kifosztották, mindent benőtt a gaz. 1991-ben aztán a Pápai Jókai Kör Huszár János, és a szomszédos nagydémi honismereti kör Marics Lajos vezetésével nagy odaadással végezte a helyreállítási munkálatokat. Nagyobb figyelmet 1993-tól kapott a hely, amikor végakaratának megfelelően Chicagóból ide temették az utolsó hathalmi földbirtokos, Jókay-Ihász Miklós legidősebb fiát, Jókay-Ihász Lajos élelmiszervegyészt. A közigazgatásilag illetékes bakonytamási önkormányzat 2002-től vállalta fel a sírkert gondozását. Ihász Lajos mellett többek között itt nyugszik felesége, született Jókay Etelka, valamint Jókai Mór unokaöccse, ásvai Jókay Móric Ferenc is.

Hálás köszönet Bakonytamási Önkormányzatának, Németh Károly polgármesternek, Németh Tibor helytörténésznek s a bakonytamási közösségnek, hogy a Jókay Családi sírt ápolják, környezetét szebbé tették a Reformáció Emlékéve keretében is.

 

További beszámolók:

veol.hu

evangelikus.hu