Elkészült a 2016-os év közhasznúsági jelentése

Karácsonyi hírlevél 2016
2016-12-20
Ballagás a Pápai Református Kollégiumban
2017-05-07

Megjelent a közhasznú jelentésünk, éves beszámolónk.

A részletes adatok és magyarázó anyag itt olvasható.

2016-os eredmények röviden:

  • A 2016-17-es tanévben négy diákot segítettünk a Pápai Református Kollégiumban, 500 000 forintot utaltunk át az iskolának, ami egyben egy rekord összeg. Ezt a rendkívüli összeget a volt Jókay ösztöndíjasoknak is köszönhetjük, s ez külön örömöt okoz közösségünknek.
  • A sárvásári (Kalotaszeg) gyülekezet számára ismét sikerült számos adakozó bizalmát elnyerni, s 2016 nyarán 250.000 forint jutott el hozzájuk. A sárvásári gyülekezet 2017-ben ünnepséget tart, ahol külön megemlékeznek P. Batiz Ágnesről egy róla elnevezett Gyülekezeti Központ avatásával!  Ezért is külön hála mind azoknak, aki az elmúlt közel 10 évben kitartóan s bőkezűen adakoztak emlékére!
  • A técsői református líceum (Técsői Kéttannyelvű Líceum hivatalosan) 5 tanulójának támogatására Köver László házelnök úr 500.000 forintos adományát 2016 novemberében Nt. Bereczky Zoltán, Alapítványunk elnöke, többedmagával személyesen adta át az iskola igazgatójának. Alapítványunk rendszeres támogatóinak és kamatbevételünknek köszönhetően, egy további 100.000 forintot a Líceum igen alulfizetett 5 tanárának adtuk.

2017-ben a következő célokra gyűjtünk:

  • A sárvásári (Kalotaszeg) általános iskolába és a református gyülekezetbe járó gyermekek foglalkozásaira, a művelődési házuk felszerelésére;
  • A Pápai Református Kollégium diákjainak ösztöndíjaira;
  • A kárpátaljai és erdélyi szórványvidékeknek adományozott segélyek szállítási költségeire, a técsői református líceum diákjainak ösztöndíjaira;
  • Magyarvista (Kalotaszeg) fiataljainak ösztöndíjaira (ezen belül: Kolozsvári Református Kollégium tanulói ebéd és utazási költségeire).